GrøntMøde

Debat, netværk, vidensdeling, kunst og musik

Om GrøntMøde – et nyt folkemøde

GrøntMøde er et nyt folkeoplysende initiativ, der har rødder i erfaring og grønt netværk. GrøntMøde har det konkrete formål, at skabe et folkeligt input til en ”nationale strategi for bæredygtig udvikling”. Visionerne overleveres til Folketinget i starten af 2023

Kodeordene for GrøntMøde Sydfyn er bl.a.

– Gennemført bæredygtig afholdelse (ingen affald, 90-100% økologisk forplejning, erfaringsdeling).
– Sætter scenen for debat, netværk, vidensdeling, kunst og musik.

GrøntMøde bliver et af fremtidens samlingssteder for dialogen om miljø og natur, forstået som vores kulturs bæredygtighed.

GrøntMøde sætter scenen for vidensdeling, erfaringsudveksling, netværksskabelse og grøn inspiration på tværs af brancher og aktører.

Mødet tager temperaturen på den grønne omstilling og logger ind i miljødebatten.

 • Hvad er hot og hvad er aktuelt?
 • Hvad er glemt men vigtig?
 • Hvad er tabuerne? – og hvem tør tale om dem!

Vi ønsker at skabe samarbejde mellem aktørerne og engagere civilsamfundet. GrøntMøde bliver også et møde for livet. Der bliver kunst og musik.

Og mottoet er: Ingen kultur og kunst – uden natur og bæredygtighed

Mødet inviterer bredt ud til foreninger, organisationer og erhvervslivet om at deltage i mødet. Danmark har fået et klimamomentum, og en ny Regering der har sat høje grønne mål med en klimalov. Vi har allerede Verdensmålene og en lang historisk proces, siden Rio-topmødet i 1992, for at skabe bæredygtig udvikling.

Så det er nu der skal bakkes op og der skal udfordres og vises at vi har løsninger. Det er nu at civilsamfundet og staten skal nå hinanden, for alvor. Der skal fokus på lavt hængende frugter, der skal plukkes – også frugter der kræver økonomisk opbakning og ny lovgivning.

Mål og succeskriterier er at skabe et rum og en levende platform for samtalen om den grønne omstilling og Verdensmålene, med fokus på løsninger og handling. At engagere civilsamfundet, så de grønne råd og ideer råbes op og høres!

Målgruppen er såvel eksperter/fagfolk, politikere og folket. Såvel unge som gamle. Folk fra hele landet, der vælger en dag eller hele mødet.
Aktiviteterne under mødet vil blive alsidige, fra traditionelle debatmøder til workshops og netværksskabende fora.

Der skal være plads til udstillinger og de grønne NGO’ere og til at bæredygtige virksomheder kan præsentere sig – bl.a. ved en række stande og et grønt marked.

Det hele krydres med et økologisk folkekøkken og kulturarrangementer, bl.a. koncerter. Der vil være fokus på mødet mellem mennesker – således at der bliver tid til netværk og samtale imellem arrangementer og aktiviteter.

Nogle af de identificerede temaer

 • Landbrugets reformering
 • Uddannelse for bæredygtig udvikling
 • Fred ikke krig. Og hvordan slutter vi fred med naturen?
 • Grøn vask – hvordan undgår vi det?
 • Arbejdet – og et alternativ: En Grøn Borgerløn
 • Trafik, planlægning og strukturudvikling / Kattegatforbindelsen/Broen over Samsø
 • Lokale energifællesskaber (og hvad med A-kraft?)
 • Bosætning – tiny-houses og økosamfund